نرخ ویژه بلیط آنتالیا رفت و برگشت تهران آنتالیا تهران هواپیمایی پگاسوس ده فروردین 97 عید نوروز 1397

بلیط تهران آنتالیا

پرواز تهران آنتالیا

بلیط تهران آنتالیا

مدت پرواز : 2 ساعت و 50 دقیقه 

بلیط تهران آنتالیا :

مدت زمان مسیر هوایی تهران آنتالیا حدود یک ساعت و سی دقیقه میباشد و بلیط آنتالیا توسط هواپیمایی اطلس جت، برا جت، پگاسوس و.. ارائه میگردد همچنین برای ایرلاین های داخلی مقصد پروازهای آنتالیا فرودگاه اسپارتا خواهد بود که مسافران تور آنتالیا از آنجا به صورت زمینی به هتل های خود ترانسفر میشوند. این مسیر به مسافران ارائه میگردد. بلیط آنتالیا معمولا به شکل چارتر در اختیار مسافران تور آنتالیا قرار میگیرد.

رزرو بلیط آنتالیا نوروز 97

مسیر

  هواپیمایی

  نرخ پایه قیمت

  تلفن تماس جهت رزرو

     تهران - آنتالیا    (اسپارتا )

رفت و برگشت

تابان 790،000   021-42632

  تهران - آنتالیا

رفت و برگشت

ترکیش 1،320،000  021-41938

  تهران - آنتالیا    (اسپارتا )

رفت و برگشت

زاگرس 790،000   021-88530609

  تهران - آنتالیا    (اسپارتا )

رفت و برگشت

کیش ایر  940،000  021-41938

تهران - آنتالیا

رفت و برگشت

اطلس جت 1،130،000 021-42632
 

تهران - آنتالیا

رفت و برگشت

پگاسوس 1،030،000  021-43361
 

تهران - آنتالیا

رفت و برگشت

برا جت 890،000  021-88546399

  بلیط مشهد آنتالیا

پرواز مشهد آنتالیا
بلیط مشهد آنتالیا

مدت پرواز : 3ساعت و 40دقیقه 

بلیط مشهد آنتالیا :

مدت زمان مسیر هوایی تهران آنتالیا حدود یک ساعت و سی دقیقه میباشد و بلیط آنتالیا توسط هواپیمایی اطلس جت، برا جت، پگاسوس و.. ارائه میگردد همچنین برای ایرلاین های داخلی مقصد پروازهای آنتالیا فرودگاه اسپارتا خواهد بود که مسافران تور آنتالیا از آنجا به صورت زمینی به هتل های خود ترانسفر میشوند. این مسیر به مسافران ارائه میگردد. بلیط آنتالیا معمولا به شکل چارتر در اختیار مسافران تور آنتالیا قرار میگیرد.

رزرو بلیط آنتالیا نوروز 97

مسیر

  هواپیمایی

  نرخ پایه قیمت

  تلفن تماس جهت رزرو

     مشهد - آنتالیا    (اسپارتا )

رفت و برگشت

تابان 790،000   021-42632

  مشهد - آنتالیا 

رفت و برگشت

ترکیش 1،320،000  021-41938

  مشهد - آنتالیا    (اسپارتا )

رفت و برگشت

زاگرس 790،000   021-88530609

  مشهد - آنتالیا    (اسپارتا )

رفت و برگشت

کیش ایر  940،000  021-41938

مشهد - آنتالیا

رفت و برگشت

اطلس جت 1،130،000 021-42632
 

مشهد - آنتالیا

رفت و برگشت

پگاسوس 1،030،000  021-43361
 

مشهد - آنتالیا

رفت و برگشت

برا جت 890،000  021-88546399

بلیط شیراز آنتالیا

پرواز شیراز آنتالیا

بلیط شیراز آنتالیا


مدت پرواز :3 ساعت و 10 دقیقه

بلیط شیراز آنتالیا :

مدت زمان مسیر هوایی تهران آنتالیا حدود یک ساعت و سی دقیقه میباشد و بلیط آنتالیا توسط هواپیمایی اطلس جت، برا جت، پگاسوس و.. ارائه میگردد همچنین برای ایرلاین های داخلی مقصد پروازهای آنتالیا فرودگاه اسپارتا خواهد بود که مسافران تور آنتالیا از آنجا به صورت زمینی به هتل های خود ترانسفر میشوند. این مسیر به مسافران ارائه میگردد. بلیط آنتالیا معمولا به شکل چارتر در اختیار مسافران تور آنتالیا قرار میگیرد.

رزرو بلیط آنتالیا نوروز 97

مسیر

  هواپیمایی

  نرخ پایه قیمت

  تلفن تماس جهت رزرو

     شیراز - آنتالیا    (اسپارتا )

رفت و برگشت

تابان 790،000   021-42632

  شیراز - آنتالیا

رفت و برگشت

ترکیش 1،320،000  021-41938

  شیراز - آنتالیا    (اسپارتا )

رفت و برگشت

زاگرس 790،000   021-88530609

  شیراز - آنتالیا    (اسپارتا )

رفت و برگشت

کیش ایر  940،000  021-41938

شیراز - آنتالیا

رفت و برگشت

اطلس جت 1،130،000 021-42632
 

شیراز - آنتالیا

رفت و برگشت

پگاسوس 1،030،000  021-43361
 

شیراز - آنتالیا

رفت و برگشت

برا جت 890،000  021-88546399

  بلیط اصفهان آنتالیا

پرواز اصفهان آنتالیا

بلیط اصفهان آنتالیا


مدت پرواز :2 ساعت و 50 دقیقه

بلیط اصفهان آنتالیا :

مدت زمان مسیر هوایی تهران آنتالیا حدود یک ساعت و سی دقیقه میباشد و بلیط آنتالیا توسط هواپیمایی اطلس جت، برا جت، پگاسوس و.. ارائه میگردد همچنین برای ایرلاین های داخلی مقصد پروازهای آنتالیا فرودگاه اسپارتا خواهد بود که مسافران تور آنتالیا از آنجا به صورت زمینی به هتل های خود ترانسفر میشوند. این مسیر به مسافران ارائه میگردد. بلیط آنتالیا معمولا به شکل چارتر در اختیار مسافران تور آنتالیا قرار میگیرد.

رزرو بلیط آنتالیا نوروز 97

مسیر

  هواپیمایی

  نرخ پایه قیمت

  تلفن تماس جهت رزرو

    اصفهان - آنتالیا    (اسپارتا )

رفت و برگشت

تابان 790،000   021-42632

 اصفهان - آنتالیا 

رفت و برگشت

ترکیش 1،320،000  021-41938

 اصفهان - آنتالیا    (اسپارتا )

رفت و برگشت

زاگرس 790،000   021-88530609

 اصفهان - آنتالیا    (اسپارتا )

رفت و برگشت

کیش ایر  940،000  021-41938

اصفهان - آنتالیا

رفت و برگشت

اطلس جت 1،130،000 021-42632
 

اصفهان - آنتالیا

رفت و برگشت

پگاسوس 1،030،000  021-43361
 

اصفهان - آنتالیا

رفت و برگشت

برا جت 890،000  021-88546399

  بلیط تبریز آنتالیا

پرواز تبریز آنتالیا
بلیط تبریز آنتالیا


مدت پرواز : 2 ساعت

بلیط تبریز آنتالیا :

مدت زمان مسیر هوایی تهران آنتالیا حدود یک ساعت و سی دقیقه میباشد و بلیط آنتالیا توسط هواپیمایی اطلس جت، برا جت، پگاسوس و.. ارائه میگردد همچنین برای ایرلاین های داخلی مقصد پروازهای آنتالیا فرودگاه اسپارتا خواهد بود که مسافران تور آنتالیا از آنجا به صورت زمینی به هتل های خود ترانسفر میشوند. این مسیر به مسافران ارائه میگردد. بلیط آنتالیا معمولا به شکل چارتر در اختیار مسافران تور آنتالیا قرار میگیرد.

رزرو بلیط آنتالیا نوروز 97

مسیر

  هواپیمایی

  نرخ پایه قیمت

  تلفن تماس جهت رزرو

     تبریز - آنتالیا    (اسپارتا )

رفت و برگشت

تابان 790،000   021-42632

 تبریز - آنتالیا 

رفت و برگشت

ترکیش 1،320،000  021-41938

  تبریز - آنتالیا    (اسپارتا )

رفت و برگشت

زاگرس 790،000   021-88530609

 تبریز - آنتالیا    (اسپارتا )

رفت و برگشت

کیش ایر  940،000  021-41938

تبریز - آنتالیا

رفت و برگشت

اطلس جت 1،130،000 021-42632
 

تبریز - آنتالیا

رفت و برگشت

پگاسوس 1،030،000  021-43361
 

تبریز - آنتالیا

رفت و برگشت

برا جت 890،000  021-88546399

 

به سایت جامع رزرو بلیط آنتالیا خوش آمدید:
** جهت رفاه حال مسافران عزیز آنتالیا سعی شده ارزانترین نرخ بلیط آنتالیا از آژانسهای معتبر در این سایت معرفی گردد.
** جهت رزرو بلیط آنتالیا میتوانید با شماره های قیدشده آژانس مسافرتی مربوطه تماس حاصل نمایید.
** به زودی امکان رزرو آنلاین بلیط آنتالیا به امکانات سایت اضافه میگردد.
** آژانسهای مسافرتی چارتر کننده مسیر آنتالیا و مجری تور آنتالیا که دارای حداقل 6 سال سابقه در این زمینه میباشند
میتوانند برای معرفی بلیط آنتالیا مجوزها و مدارک چارتری مربوطه را ارسال نمایند .

نرخ ویژه بلیت آنتالیا رفت و برگشت تهران آنتالیا تهران معراج 21 خرداد 96 بهار 1396

مدت زمان مسیر هوایی تهران آنتالیا حدود یک ساعت و سی دقیقه میباشد و بلیط آنتالیا توسط هواپیمایی اطلس جت، برا جت، پگاسوس و.. ارائه میگردد همچنین برای ایرلاین های داخلی مقصد پروازهای آنتالیا فرودگاه اسپارتا خواهد بود که مسافران تور آنتالیا از آنجا به صورت زمینی به هتل های خود ترانسفر میشوند. این مسیر به مسافران ارائه میگردد. بلیط آنتالیا معمولا به شکل چارتر در اختیار مسافران تور آنتالیا قرار میگیرد.

 

رزرو بلیط آنتالیا خرداد 96 مسیر تهران - آنتالیا رفت و برگشت

بلیط (مسیر ) هواپیمایی نرخ پایه قیمت تلفن تماس برای رزرو

تهران - آنتالیا ( اسپارتا )

رفت و برگشت

تابان 980000 021 - 42632

تهران - آنتالیا ( اسپارتا )

رفت و برگشت

معراج 110000 021 - 41938

تهران - آنتالیا ( اسپارتا )

رفت و برگشت

زاگرس 78000 021-88530609

تهران - آنتالیا ( اسپارتا )

رفت و برگشت

کیش ایر 91000 021 - 41938

تهران - آنتالیا

رفت و برگشت

اطلس جت 1350000 021-42632

تهران - آنتالیا

رفت و برگشت

اطلس جت 1350000 021- 41938

تهران - آنتالیا

رفت و برگشت

پگاسوس 1230000 021-88546399

تهران - آنتالیا ( اسپارتا )

رفت و برگشت

کیش ایر 90420 021-88452588

تهران - آنتالیا

رفت و برگشت

برا جت 112000 021-41938

 

به سایت جامع رزرو بلیط آنتالیا خوش آمدید:
** جهت رفاه حال مسافران عزیز آنتالیا سعی شده ارزانترین نرخ بلیط آنتالیا از آژانسهای معتبر در این سایت معرفی گردد.
** جهت رزرو بلیط آنتالیا میتوانید با شماره های قیدشده آژانس مسافرتی مربوطه تماس حاصل نمایید.
** به زودی امکان رزرو آنلاین بلیط آنتالیا به امکانات سایت اضافه میگردد.
**آژانسهای مسافرتی چارتر کننده مسیر آنتالیا و مجری تور آنتالیا که دارای حداقل 6 سال سابقه در این زمینه میباشند
 میتوانند برای معرفی بلیط آنتالیا مجوزها و مدارک چارتری مربوطه را ارسال نمایند .

نرخ ویژه بلیط آنتالیا

مدت زمان مسیر هوایی تهران آنتالیا حدود یک ساعت و سی دقیقه میباشد و بلیط آنتالیا توسط هواپیمایی اطلس جت، برا جت، پگاسوس و.. ارائه میگردد همچنین برای ایرلاین های داخلی مقصد پروازهای آنتالیا فرودگاه اسپارتا خواهد بود که مسافران تور آنتالیا از آنجا به صورت زمینی به هتل های خود ترانسفر میشوند. این مسیر به مسافران ارائه میگردد. بلیط آنتالیا معمولا به شکل چارتر در اختیار مسافران تور آنتالیا قرار میگیرد.

 

رزرو بلیط آنتالیا مسیر تهران - آنتالیا رفت و برگشت

بلیط (مسیر ) هواپیمایی نرخ پایه قیمت تلفن تماس برای رزرو

تهران - آنتالیا ( اسپارتا )

رفت و برگشت

تابان 980000 021 - 42632

تهران - آنتالیا ( اسپارتا )

رفت و برگشت

معراج 110000 021 - 41938

تهران - آنتالیا ( اسپارتا )

رفت و برگشت

زاگرس 78000 021-88530609

تهران - آنتالیا ( اسپارتا )

رفت و برگشت

کیش ایر 91000 021 - 41938

تهران - آنتالیا

رفت و برگشت

اطلس جت 1350000 021-42632

تهران - آنتالیا

رفت و برگشت

اطلس جت 1350000 021- 41938

تهران - آنتالیا

رفت و برگشت

پگاسوس 1230000 021-88546399

تهران - آنتالیا ( اسپارتا )

رفت و برگشت

کیش ایر 90420 021-88452588

تهران - آنتالیا

رفت و برگشت

برا جت 112000 021-41938

 

به سایت جامع رزرو بلیط آنتالیا خوش آمدید:
** جهت رفاه حال مسافران عزیز آنتالیا سعی شده ارزانترین نرخ بلیط آنتالیا از آژانسهای معتبر در این سایت معرفی گردد.
** جهت رزرو بلیط آنتالیا میتوانید با شماره های قیدشده آژانس مسافرتی مربوطه تماس حاصل نمایید.
** به زودی امکان رزرو آنلاین بلیط آنتالیا به امکانات سایت اضافه میگردد.
**آژانسهای مسافرتی چارتر کننده مسیر آنتالیا و مجری تور آنتالیا که دارای حداقل 6 سال سابقه در این زمینه میباشند
 میتوانند برای معرفی بلیط آنتالیا مجوزها و مدارک چارتری مربوطه را ارسال نمایند .